top of page
Making Notes

เกี่ยวกับเรา

รางวัลนายหน้านิติบุคคลคุณภาพดีเด่นครบวงจร

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

award-2018.png

ปี 2561
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้านิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชน
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลดีเด่น

ปี 2560
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น

ปี 2559
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น
3. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

ปี 2558
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น
3. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

ปี 2557
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น
2. บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น
3. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

ปี 2555
1. บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ได้รับรางวัลนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น

เริ่มต้นอนาคตที่มั่นคง

Image by Zac Durant

เริ่มต้นอนาคตที่มั่นคง

เริ่มต้นที่

tqm_life_thai1-removebg-preview.png

TQM ที่ปรึกษาประกันภัยและการเงินชั้นนำของไทย มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งอบรมให้ความรู้ตามงานในหน้าที่และรวมถึงความรู้ด้านประกันภัยอีกด้วย ส่งเสริมให้พนักงานใช้ความคิดในการพัฒนางานของตนเอง เพื่อนำไปสู่เส้นทางการเจริญเติบโตใน TQM ต่อไป ปัจจุบัน TQM มีพนักงานมืออาชีพให้บริการอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 คน มีสาขา 96 แห่งทั่วประเทศ สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัดทั่วไทย

Image by Anna Sullivan

T

Q

M

Total of Insurance Products
Total of Customer Services
Total of Areas Throughout the Country

|

|

|

Quality of Staff
Quality of System
Quality of Technology

Management by Ethics
Management as a Team
Management for Efficiency

วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน
ด้วย
คุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม

Business Meeting

รากฐานที่มั่นคง....สู่มาตรฐานสากล

เริ่มต้นจากบรรพบุรุษ ปี 2496

ธุรกิจนี้ถือกำเนิดเกิดขึ้นโดยคุณปู่เอ็กเซี้ยง และคุณพ่อกวง แซ่แต้ ทั้ง 2 ท่านเล็งเห็นว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีประโยชน์ ได้ช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้ประสบภัย จึงได้ก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัยภายใต้ชื่อ “เกียงซิง” ซึ่งมีความหมายว่า ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ โดยได้เป็นนายหน้าให้กับมุยอาประกันภัย หรือ AIA ในปัจจุบัน ขณะนั้นขายเฉพาะประกันอัคคีภัยและประกันชีวิต ภายใต้การทำงานด้วยนโยบาย “ซื่อสัตย์ ยุติธรรม บริการเยี่ยม” ถ้อยคำนี้ถึงแม้จะเนิ่นนานแต่ก็ยังถูกยึดถือและนำมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินธุรกิจจวบจนทุกวันนี้

We Are

MOVERS & SHAKERS

sec_07_02.jpg

ตอบแทนคืนสู่สังคม

การศึกษา
• บริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาช่วยเหลือโรงเรียนในสังคมรอบข้างต่อเนื่องมาหลายปี เช่น โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนกัลยวิทย์ เป็นต้น
• มอบห้องสมุดดิจิตตอลสร้างสุขให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
• มอบตู้หนังสือของพ่อ
• บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา และบริจาคอุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนในหลายจังหวัด

ช่วยเหลือสังคม
• ถวายเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และโครงการ To be Number 1
• บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน
• ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
• บริจาคเงินสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดชุมพร
• บริจาคเงินช่วยเหลือคนพิการ
• มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลโคกครามและสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

ให้ความรู้
• เดินสายอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้กับ อสม. ทั่วประเทศ ให้กับนิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งบริษัทลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ให้ความสุข
• จัดคอนเสิร์ตให้ประชาชนทั่วไปชมฟรี พร้อมทั้งมอบประกันอุบัติเหตุให้ประชาชนในต่างจังหวัดฟรีในคอนเสิร์ตทุกครั้ง มอบจักรยานยนต์ให้ผู้มาชมคอนเสิร์ตฟรี

ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

• จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าชายเลน ปลูกปะการัง เป็นต้น

เป็นเพื่อนกับ TQM ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

TQM LINE Official Account แหล่งรวมสาระความรู้ด้านประกันภัยรวมทั้งไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจ และกิจกรรมสนุกสนานชิงรางวัลฟรี บน LINE ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

TQM Blue Beary LINE Sticker สติกเกอร์พี่หมี TQM สีฟ้า น่ารัก อบอุ่น ชอบช่วยเหลือ ได้เปิดตัวไปพบกับประชาชนทั่วไปแล้ว 2 เวอร์ชั่น มีคนดาวน์โหลดสติกเกอร์กว่า 13 ล้านคน มีคนใช้สติกเกอร์กว่า 400 ล้านครั้ง

TQM Website @ www.tqm.co.th เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านประกันภัยอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นค้นหาประกันภัยที่เหมาะสมกับตัวเอง ในราคาที่คุ้มค่า พร้อมทั้งได้รับบริการที่หลากหลาย สิทธิประโยชน์มากมาย และร่วมกิจกรรมฟรีตลอดปี แถมด้วยความรู้ด้านประกันภัยที่น่ารู้ และบทความด้านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ อีกมากมาย

Live Chat @ www.tqm.co.th พร้อมทั้งสามารถปรึกษาปัญหา พูดคุย ขอคำแนะนำ หรือให้คำชี้แนะได้ทันที

TQM Facebook ที่รวบรวมสาระดี ๆ เรื่องประกันภัย เกมส์ให้ร่วมสนุกชิงรางวัลฟรี พร้อมทั้งสามารถพูดคุยกับทีคิวเอ็มได้ทุกเรื่อง

bottom of page